UF,UI CORE
Type Dimensions
Type A(mm) B(mm) C(mm) E(mm) F(mm) Weight(g) Detail
UI50 53.0±1.0 39.5±0.3 10.0±0.3 37.5±0.5 31.5±0.5 80 Detail
UI40 43.0±0.6 31.5±0.3 10.0±0.3 31.0±0.5 37.5±0.5 40 Detail
UF37.5 37.5±0.5 24.0±0.3 14.0±0.3 25.5min 18.0±0.2 55 Detail
UF15A 15.0±0.4 11.2±0.3 6.3±0.3 5.0min 6.1±0.25 8 Detail
UF15B 15.3±0.4 9.0±0.3 3.0±0.3 10.0min 6.5±0.2 2.1 Detail
UF17 17.1±0.4 3.27±0.3 5.2±0.3 12.5min 1.3±0.3 2.1 Detail
UF17.5 17.5±0.5 10.3±0.3 15.5±0.3 7.5min 5.5±0.2 2.1 Detail
UF20.5 20.5±0.5 13.5±0.3 11±0.3 10.1min 8.6±0.2 19 Detail
UF24 24.2±0.6 9.0±0.3 5.18±0.3 9.1min 1.6±0.22 10.3 Detail
UI25.4 25.0±0.5 18.8±0.2 6.3±0.2 12.2min 12.65±0.25 40 Detail
UF26.5 26.5±0.6 16.8±0.2 16.5±0.3 16.2min 12.5±0.2 28 Detail
UI34.6 34.6±0.6 22.4±0.2 10±0.3 24.5min 17.4±0.2 28.1 Detail
UI36 36.0±0.6 24.0±0.2 11.0±0.3 25.2min 18.8±0.2 12.2 Detail
UF110 110±1.5 36.5±0.3 25.3±0.5 65min 15.5±0.25 760 Detail
UF123 123±2.0 25.8±0.3 33.0±0.5 110min 10.8±0.3 700 Detail
C24 24.0±0.4 12.1±0.3 4.2±0.3 16.6min 4.6min 3.8 Detail
C28 28.0±0.5 13.0±0.3 4.2±0.3 20.6min 5.6min 5.1 Detail
C35 35.0±0.6 14.2±0.3 4.7±0.3 26.2min 6.1min 6.8 Detail
QQ:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
WangWang:点击这里给我发消息
  • Address: No.5 Hengan Road Fang Bridge Development Zone in Zhejiang Fenghua
  • Tel: 86-0574-88651866
  • Fax: 86-0574-88651867
  • Mobile: 13805869290
  • Email: ningbonc8@126.com